Đá mài

Thông số kỹ thuật các loại đá mài

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ
1 Đá Mài Inox BlueBird D2-100x3.0
2 Đá Mài sắt BlueBird D2-100x6.0
3 Đá Mài sắt BlueBird D2-125x6.0
4 Đá Mài sắt BlueBird D2-150x6.0
5 Đá Mài sắt BlueBird D2-180x6.0
6 Đá mài Đá hoa cương KingBlue S (GC80) D3-100x3.0
7 Đá mài Đá hoa cương KingBlue S (GC120) D3-100x3.0

< Trở lại

Liên hệ với chúng tôi

HOTLINE

0979 429 975